Pojdi na glavno vsebino

Dijaška šolska skupnost

DIJAŠKA ŠOLSKA SKUPNOST

DŠS Gimnazije Škofja Loka je javna stanovska organizacija, ki deluje v okviru Gimnazije Škofja Loka in interesu vseh dijakov Gimnazije Škofja Loka. Organi DŠS so: dijaški šolski parlament (DŠP), upravni odbor (UO) DŠS in predsednik DŠS. Član DŠS je vsakdo, ki ima status rednega dijaka Gimnazije Škofja Loka. Statut DŠS Gimnazije Škofja Loka ureja položaj, organiziranost in delovanje Dijaške šolske skupnosti.

DIJAŠKI ŠOLSKI PARLAMENT

DŠP sestavljajo po dva dijaka iz vsake oddelčne skupnosti dijakov Gimnazije Škofja Loka, eden od njih je predsednik razredne skupnosti. Člani DŠP so tudi predsednik DŠS, UO DŠS, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, mentor in socialni delavec.

UPRAVNI ODBOR DŠS

UO DŠS je najvišji organ DŠS, ki ga sestavlja devet do dvanajst članov. Član UO DŠS je tudi predsednik DŠS, ki lahko dodatno imenuje dva dijaka po lastni izbiri. UO DŠS je sestavljen iz najmanj po enega dijaka iz vsakega letnika. UO DŠS sprejema predloge DŠP, DŠS, vodstva šole, pedagoškega zbora ali drugih delavcev šole, o njih razpravlja in jih po potrebi daje v presojo ali potrditev DŠP. UO DŠS organizira obšolsko življenje ter delo. Obravnava vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim programom, organizacijo in upravljanjem ter organom šole posreduje svoje predloge. UO DŠS sprejema, organizira in izvaja programe na naslednjih področjih:

- povezovanje dijakov v šoli, mestu in državi

- sodelovanje dijakov pri načrtovanih dejavnostih šole,

- varovanje pravic dijakov,

- kulturno-umetniško, športno, zabavno in izobraževalno področje,

 - na drugih področjih, ki so v interesu dijakov

 

Člani upravnega odbora so:

-Lana Primožič

-Lucija Žakelj

-Tina Urbančič

-Eva Družinec

-David Šuštar

-Aiša Tabakovič

-Hana Kolendo

-Jera Šubic

-Žiga Biček

-Matija Jan Vražič

-Ema Lenc

-Jaka Perme

 

PREDSEDNIK DŠS

Predsednik DŠS ima vlogo povezovalca in posrednika med DŠS, organi DŠS in vodstvom šole. Sprejema njihove predloge in pobude in tudi sam daje predloge in pobude. Deluje v interesu vseh članov DŠS. Trenutna predsednica DŠS je Hana Kolendo.

Zapisniki sej upravnega odbora DŠS 

Šolsko leto 2022/23

Zapisnik 1. seje DŠP

Zapisnik 19. redne seje UO

Zapisnik 20. redne seje UO

Zapisnik 21. redne seje UO

Zapisnik 22. redne seje UO

Zapisnik 23. redne seje UO

Zapisnik 3. izredne seje

Zapisnik 24. redne seje UO

Zapisnik uvodne seje UO

Zapisnik 1. redne seje UO

Zapisnik 2. redne seje UO

Zapisnik 3. redne seje UO

Zapisnik 4. redne seje UO

Zapisnik 5. redne seje UO

 

Šolsko leto 2021/22

Zapisnik 1. redne seje UO

Zapisnik 2. redne seje UO

Zapisnik 3. redne seje UO

Zapisnik 4. redne seje UO

Zapisnik 5. redne seje UO

Zapisnik 6. redne seje UO

Zapisnik 7. redne seje UO

Zapisnik 8. redne seje UO

Zapisnik 9. redne seje UO

Zapisnik 10. redne seje UO

Zapisnik 11. redne seje UO

Zapisnik 12. redne seje UO

Zapisnik 13. redne seje UO

Zapisnik 1. izredne seje UO

Zapisnik 2. izredne seje UO

Zapisnik 2. rednega sestanka DSP

Zapisnik 14. redne seje UO

Zapisnik 18. redne seje UO

 

 

 

 

 

 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...