Pojdi na glavno vsebino

Projekt PODVIG

Projekt PODVIG

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Ključni pričakovani rezultati projekta

  • izdelati instrumentarij za spremljanje in evalvacijo začetnega, vmesnega in končnega stanja razvoja kompetence podjetnosti v gimnazijah
  • razviti celotne model, kako vključevati kompetence podjetnosti v pouk in priporočila s strokovnimi podlagami za njegovo implementacijo
  • vpeljati model razvijanja kompetence podjetnosti v gimnazijah,
  • usposobiti strokovne delavce za uspešno vključevanje kompetence podjetnosti v pouk
  • objaviti strokovne/znanstvene prispevke in primere dobre prakse v revijah, zbornikih ...

Z navedenimi prizadevanji skušamo doseči končni cilj, da bo postalo razvijanje kompetence podjetnosti integrirano v izvedbeni gimnazijski kurikul.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev za izvedbo projekta znaša 2.700.00,00 EUR. Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij o projektu na: podjetno.gim@zrss.si

    Ministrstvo za izobraževanje in šport     Zavod RS za šolstvo

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...