Pojdi na glavno vsebino

Program klasična gimnazija

NOSCE TE IPSUM! Spoznaj samega sebe!

V letošnjem letu poteka program klasične generacije v vsaki generaciji po en oddelek. 

Zakaj bi se vpisal na klasično gimnazijo?

 • Ker poleg znanja latinščine, nekoč univerzalnega jezika Evrope, program daje veliko znanja o razvoju evropske misli in človeških dosežkih ter je že sam po sebi interdisciplinaren. Vsi vsakodnevno, ne da bi se zavedali, uporabljamo latinske besede v imenih Primož, Romana, Patricija, Pia, Vita, Karmen ali v samostalnikih januar, februar, marec ..., aparat, apetit, celica, denar, egoist, festival, genij, laboratorij, koledar, luna, narcisa, oltar, opera, puberteta, matura, radirka, urgenca, zakrament, žajbelj ... Že po prvem letu učenja latinščine vem, ali so omenjene besede latinski glagoli, samostalniki ali pridevniki.
 • Ker je program obogaten s humanističnimi predmeti (glej spodaj!).
 • Ker klasična gimnazija v pouk latinščine vključuje tudi številne kulturno-civilizacijske vsebine: grško-rimsko mitologijo, poglavja iz življenja Rimljanov, spoznavanje rimske arhitekture in urbanizma, antične medicine in, seveda, poglobljenega spoznavanja rimske književnosti. To je dodana vrednost, ki mi je ne more dati noben drug gimnazijski program.
 • Ker imam ob koncu šolanja na klasični gimnaziji tudi znanja o umetnostni zgodovini, zgodovini, literaturi, lahko sem dober naravoslovec ali pa dober humanist, ker znam kritično razmišljati in bolje presoditi. Vsekakor pa imam dobro podlago za kateri koli študij na fakulteti.
 • Ker učenje latinščine ni samo študij jezika, ampak tudi možganska matematika, je disciplina, je red.
 • Ker se z znanjem latinščine hitreje učim, povezujem in študiram druge jezike, zgodovino, arheologijo, umetnost, pravo, medicino, farmacijo itd.
 • Ker nekaj latinščine že znam: aqua, terra, vinum, ferrum (Fe), aurum (Au), argentum (Ag), maximus, minimus, optimus, pessimus. In vino veritas. Alea iacta est. Veni, vidi, vici. Mens sana in corpore sano.
 • Ker je fajn,

Prenovljeni program klasične gimnazije se od splošne razlikuje v naslednjem:

 • dijaki se vsa štiri leta učijo tudi latinščino, vsaj 3 ure na teden, od tega nekaj na terenu ali medpredmetno (dvodnevne izmenjave, klasični dan, strokovne ekskurzije, medpredmetno povezovanje z zgodovino, slovenščino, filozofijo ...),
 • za drugi tuji jezik lahko izbirajo med nemščino, španščino, ruščino in francoščino,
 • pouk vseh treh naravoslovnih predmetov poteka le prvi dve leti, v 3. letniku izberejo le enega,
 • v 2. in 3. letniku je 1 ura dodana zgodovini, v 4. letniku pa filozofiji,
 • pouk glasbe in likovne umetnosti poteka v 2. letniku,
 • sociologija in psihologija sta predmeta 3. letnika,
 • v 3. letniku dijaki poleg zgodovine umetnosti (2 uri tedensko) izberejo enega od naravoslovnih predmetov; izbirajo med fiziko, kemijo ali biologijo (2 uri tedensko),
 • dijaki programa klasične gimnazije imajo v 4. letniku na voljo najmanj 5 ur za pripravo na izbirne maturitetne predmete,
 • v programu pripravljamo številne prilagoditve: dijaki imajo v 1. letniku namesto ene ure latinščine latinske aktivnosti na terenu (dvodnevno izmenjavo, udeležbo na klasičnem dnevu, enodnevno ekskurzijo in medpredmetno povezovanje), v 2. letniku imajo dvodnevno narodno izmenjavo, dvodnevno strokovno ekskurzijo in medpredmetno povezovanje, v 3. letniku štiridnevno strokovno ekskurzijo in teden, namenjen retoriki in umetnosti govorjenja,
 • v programu poleg omenjenih narodnih izmenjav ohranjamo tudi strokovne ekskurzije: Oglej in Devin, nekropola v Savinjski dolini, Ljubljana (Emona), Rimljani v Istri (Poreč in Pulj), Rim in Pompeji,
 • novost so tudi druženja z dijaki drugih klasičnih gimnazij v Sloveniji (Gimnazija Poljane, Ljubljana, I. gimnazija v Celju, Prva gimnazija Maribor in Gimnazija Novo mesto).

Med katerimi predmeti bom lahko izbiral za maturo?

 • Poleg latinskega jezika bom za maturo lahko izbral med vsemi ostalimi predmeti, pri katerih bo na gimnaziji potekala priprava na maturo.

Predmetnik klasične gimnazije

Predmetnik klasične gimnazije 

Reportaže dogodkov programa klasične gimnazije

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...