Pojdi na glavno vsebino

Program klasična gimnazija

NOSCE TE IPSUM! Spoznaj samega sebe!

V letošnjem letu poteka program klasične generacije v 2. , 3. in 4. letniku, v generaciji dijakov 1. letnika program klasične gimnazije ne poteka.

Zakaj bi se vpisal na klasično gimnazijo?

 • Ker poleg znanja latinščine, nekoč univerzalnega jezika Evrope, program daje veliko znanja o razvoju evropske misli in človeških dosežkih ter je že sam po sebi interdisciplinaren. Vsi vsakodnevno, ne da bi se zavedali, uporabljamo latinske besede v imenih Primož, Romana, Patricija, Pia, Vita, Karmen ali v samostalnikih januar, februar, marec ..., aparat, apetit, celica, denar, egoist, festival, genij, laboratorij, koledar, luna, narcisa, oltar, opera, puberteta, matura, radirka, urgenca, zakrament, žajbelj ... Že po prvem letu učenja latinščine vem, ali so omenjene besede latinski glagoli, samostalniki ali pridevniki.
 • Ker je program obogaten s humanističnimi predmeti (glej spodaj!).
 • Ker klasična gimnazija v pouk latinščine vključuje tudi številne kulturno-civilizacijske vsebine: grško-rimsko mitologijo, poglavja iz življenja Rimljanov, spoznavanje rimske arhitekture in urbanizma, antične medicine in, seveda, poglobljenega spoznavanja rimske književnosti. To je dodana vrednost, ki mi je ne more dati noben drug gimnazijski program.
 • Ker imam ob koncu šolanja na klasični gimnaziji tudi znanja o umetnostni zgodovini, zgodovini, literaturi, lahko sem dober naravoslovec ali pa dober humanist, ker znam kritično razmišljati in bolje presoditi. Vsekakor pa imam dobro podlago za kateri koli študij na fakulteti.
 • Ker učenje latinščine ni samo študij jezika, ampak tudi možganska matematika, je disciplina, je red.
 • Ker se z znanjem latinščine hitreje učim, povezujem in študiram druge jezike, zgodovino, arheologijo, umetnost, pravo, medicino, farmacijo itd.
 • Ker nekaj latinščine že znam: aqua, terra, vinum, ferrum (Fe), aurum (Au), argentum (Ag), maximus, minimus, optimus, pessimus. In vino veritas. Alea iacta est. Veni, vidi, vici. Mens sana in corpore sano.
 • Ker je fajn,

Prenovljeni program klasične gimnazije se od splošne razlikuje v naslednjem:

 • dijaki se vsa štiri leta učijo tudi latinščino, vsaj 3 ure na teden, od tega nekaj na terenu ali medpredmetno (dvodnevne izmenjave, klasični dan, strokovne ekskurzije, medpredmetno povezovanje z zgodovino, slovenščino, filozofijo ...),
 • za drugi tuji jezik lahko izbirajo med nemščino, španščino, ruščino in francoščino,
 • pouk vseh treh naravoslovnih predmetov poteka le prvi dve leti, v 3. letniku izberejo le enega,
 • v 2. in 3. letniku je 1 ura dodana zgodovini, v 4. letniku pa filozofiji,
 • pouk glasbe in likovne umetnosti poteka v 2. letniku,
 • sociologija in psihologija sta predmeta 3. letnika,
 • v 3. letniku dijaki poleg zgodovine umetnosti (2 uri tedensko) izberejo enega od naravoslovnih predmetov; izbirajo med fiziko, kemijo ali biologijo (2 uri tedensko),
 • dijaki programa klasične gimnazije imajo v 4. letniku na voljo najmanj 5 ur za pripravo na izbirne maturitetne predmete,
 • v programu pripravljamo številne prilagoditve: dijaki imajo v 1. letniku namesto ene ure latinščine latinske aktivnosti na terenu (dvodnevno izmenjavo, udeležbo na klasičnem dnevu, enodnevno ekskurzijo in medpredmetno povezovanje), v 2. letniku imajo dvodnevno narodno izmenjavo, dvodnevno strokovno ekskurzijo in medpredmetno povezovanje, v 3. letniku štiridnevno strokovno ekskurzijo in teden, namenjen retoriki in umetnosti govorjenja,
 • v programu poleg omenjenih narodnih izmenjav ohranjamo tudi strokovne ekskurzije: Oglej in Devin, nekropola v Savinjski dolini, Ljubljana (Emona), Rimljani v Istri (Poreč in Pulj), Rim in Pompeji,
 • novost so tudi druženja z dijaki drugih klasičnih gimnazij v Sloveniji (Gimnazija Poljane, Ljubljana, I. gimnazija v Celju, Prva gimnazija Maribor in Gimnazija Novo mesto).

Med katerimi predmeti bom lahko izbiral za maturo?

 • Poleg latinskega jezika bom za maturo lahko izbral med vsemi ostalimi predmeti, pri katerih bo na gimnaziji potekala priprava na maturo.

Predmetnik klasične gimnazije

  1. letnik
št. ur
na leto
2. letnik
št. ur
na leto
3. letnik
št. ur
na leto
4. letnik
št. ur
na leto
SKUPNO
št. ur
v programu
Maturitetni
standard
I - Obvezni predmeti
Slovenščina 140 140 140 140 560 560
Matematika 140 140 140 140 560 560
Latinščina 140 105 105 105 455 420
Prvi tuji jezik 105 105 105 105 420 420
Drugi tuji jezik 105 105 105 105 420 420
Zgodovina 70 105 105 70 350 280
Športna vzgoja 105 105 105 105 420  
Glasba   35     35+35*  
Likovna umetnost   35     35+35*  
Geografija 70 70 70   210 315
Biologija 70 70     140 315
Kemija 70 70     140 315
Fizika 70 70     140 315
Psihologija     70   70 280
Sociologija     70   70 280
Filozofija       105 105 280
Informatika 70       70 280
 
II - Izbirni predmeti     140 140-280 280-420  
- Tretji tuji jezik     140 140 280  
- Zgodovina       70 70  
- Glasba     70 70 70-140  
- Likovna umetnost     70 70 70-140  
- Umetnostna zgodovina     70 140 70-210 280
- Geografija       70 70  
- Biologija     70 105 70-175  
- Kemija     70 105 70-175  
- Fizika     70 105 70-175  
- Psihologija       210 210  
- Sociologija       210 210  
- Filozofija       175 175  
 
III – Druge oblike vzgojno-
izobraževalnega  dela
90 90 90 30 300  
Aktivno državljanstvo     35   35  
Obvezne izbirne vsebine 90 90 55 30 265  
 
Skupaj (I+II+III+IV) 1245 1245 1245 1045-1185 4780-4920  
 
Število tednov pouka 35 35 35 35 140  
Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela 3 3 3 1 10  
Skupno število tednov izobraževanja 38 38 38 36 150  

Pojasnila k predmetniku:

* Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.
Obvezni štiriletni predmeti so slovenščina, matematika, latinščina, prvi in drugi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja. Izvajati se morajo najmanj v obsegu standarda, ki je naveden v predmetniku.
V primerjavi z gimnazijo ima klasična gimnazija en obvezni štiriletni predmet več, to je latinščina. Zgodovina ima v klasični gimnaziji za 70 ur višji standard kot v gimnaziji, vsi ostali obvezni štiriletni predmeti pa imajo v obeh gimnazijah enak standard.
Tuji jeziki imajo v predmetniku klasične gimnazije poudarjeno mesto in se pojavljajo tako v obveznem kot v izbirnem delu programa.
Vsa štiri leta so obvezni trije tuji jeziki: latinščina ter prvi in drugi tuji jezik.

 • Latinščina se lahko poučuje na začetni in na nadaljevalni ravni. Nadaljevalna raven je nadgrajena na učenje latinščine v osnovni šoli.
 • Prvi tuji jezik, ki se nadaljuje iz osnovne šole, je angleščina.
 • Drugi tuji jezik je  moderen. Dijaki izbirajo med francoščino, španščino, ruščino in nemščino. 
 • Latinščina ter prvi in drugi tuji jezik so maturitetni predmeti.

Reportaže dogodkov programa klasične gimnazije

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...