Pojdi na glavno vsebino

Razvojna miselnost (Growth mindset) v izobraževalnem trikotniku

Projekt

V tem 24-mesečnem projektu (03/2021-02/2023), ki ga financira Evropska unija v okviru programa Erasmus+, sodeluje osem partnerskih organizacij iz petih evropskih držav (Slovenija, Romunija, Italija, Španija in Nemčija).

S projektom, timskim delom in sodelovanjem želimo doseči pet ciljev:

 1. izboljšati učinkovitost učiteljev na področju digitalnih spretnosti;
 2. izboljšati rabo digitalnih orodij učencev s pomočjo učiteljevih metod razvojne miselnosti;
 3. izboljšati sprejemanje digitalnih orodij pri starših;
 4. razširiti podporo razvojne miselnosti v šolah;
 5. oblikovati praktični model razvojne miselnosti za digitalno poučevanje.

Potrebe po projektu

Šole po vsej Evropi so zaradi trenutne pandemije covid-19 primorane/prisiljene v digitalno poučevanje. Učitelji, učenci in starši niso imeli skoraj nič časa za pripravo na drugačen način poučevanja in učenja. Ta nenaden prehod s pouka v živo na virtualni pouk na daljavo je naletel na različne pomisleke; nekatere lahko pripišemo zunanjim dejavnikom (slaba digitalna infrastruktura), nekatere pomanjkanju spretnosti (organizacija digitalnega pouka, vključevanje učencev v digitalno okolje), nekatere pa lahko pripišemo notranjim, psihološkim oviram (strah pred neznanim, pomanjkanje samozavesti).

Stalne spremembe v izobraževanju (kot je digitalno poučevanje) zahtevajo nove pristope. Ena izmed njih je zagotovo teorija o razvojni miselnosti (oz. growth mindset). Če smo bolj razvojno miselno usmerjeni, smo se bolj pripravljeni učiti, razvijati nove veščine in prilagajati ter izboljševati obstoječe. Razvojna miselnost spodbuja osebno in poklicno rast, usvajanje novih (in/ali boljših) metod poučevanja v izobraževalnem sistemu in učinkovitejše delo in sodelovanje s starši.

Nedavna raziskava (Robert-Bosch-Stiftung) je pokazala, da je bilo kar dve tretjini nemških učiteljev večinoma nepripravljenih na prehod na digitalno poučevanje. Kot glavno težavo poleg pomanjkanja opreme navajajo lastne pomanjkljivosti pri uporabi digitalnih učnih orodij. Druga raziskava (Wübben-Stiftung 2019) je pokazala, da skoraj 50 % nemških učiteljev meni, da uporaba digitalnih orodij pri pouku ni optimalna. Nenaden prehod na digitalno poučevanje pa ni prav nič pripomogel k ublažitvi teh pomislekov.

Ta Erasmus+ projekt se bo ukvarjal s temi spretnostnimi in psihološkimi ovirami. Prepričani smo, da lahko bistveno izboljšamo učinkovitost digitalnega poučevanja, če spretno odpravimo že omenjene ovire. Razvojno miselnost bomo uporabili kot osnovno paradigmo za razvijanje novih digitalnih spretnosti in pozitivnega odnosa do digitalnega poučevanja. S kombinacijo navdihujočih digitalnih orodij, interaktivnega usposabljanja, dela s starši in celostne podpore pri razvoju šolskih projektov bomo pritegnili učitelje in motivirali učence. To bo spremenilo prepričanja učiteljev o digitalnem poučevanju, dalo prosto pot novim pedagoškim spretnostim, pritegnilo starše in s spodbudnim učnim okoljem navdušilo učence.

Prehod na digitalno izobraževanje se bo nadaljevalo ne glede na trajanje trenutne pandemije: tudi sodobna gospodarstva in družbe se izjemno hitro spreminjajo v okviru tako imenovane »digitalne preobrazbe«. Vpliv teh temeljitih sprememb je že viden na številnih delovnih mestih in poklicih, kmalu pa se bo ta vpliv pokazal tudi drugje. Uvedba in izvajanje razvojne miselnosti v izobraževalnem trikotniku je bistvenega pomena za zaposljivost sedanjih in prihodnjih generacij mladih na vseh stopnjah izobraževanja.

Cilj growMET projekta je opolnomočiti učitelje pri spopadanju s konstantnimi spremembami in izzivi pri poučevanju. Naslavlja teme kot so učenje iz napak (in soočanje z napakami), zagotavljanje konstruktivne povratne informacije, razvijanje učinkovitejših prepričanj pri poučevanju in odprtost za nove izkušnje in razvijanje spretnosti. S tematiko razvojne miselnosti in celotnim projektom naslavljamo enega trenutno bolj perečih problemov v Evropi, povezanim z izobraževanjem: prenos poučevanja in učenja iz »tradicionalnih učilnic« v novejše – »spletne učilnice«.

Ciljne skupine

Glavna ciljna skupina projekta so učitelji na srednješolski ravni v partnerskih državah. Ker pa digitalna preobrazba ne vpliva samo na učitelje, ciljamo tudi na učence in njihove starše (trije deli tako imenovanega izobraževalnega trikotnika).

Z dogodki širjenja informacij bomo dosegli evropske učitelje od primarne do terciarne ravni, ki so dejavni na področju digitalnega poučevanja. Projekt bo največ prednosti prinesel učiteljem in njihovim učencem, prav tako pa bo koristen za starše učencev in vodje usposabljanj in svetovanj, ki se ukvarjajo s spretnostmi učiteljev.Četrti intelektualni paket bi bil lahko še posebej zanimiv za oblikovalce politik, saj razvija z dokazi podprt model digitalnega učenja v skladu z načeli razvojne miselnosti.

Naše aktivnosti

 • rezultati, ki prenašajo načela razvojne miselnosti v celoten izobraževalni trikotnik (torej do staršev, učiteljev in učencev), vključno z modelom razvojne miselnosti za digitalno poučevanje,
 • dva kratka skupna dogodka za usposabljanje partnerjev projekta (trening trenerjev o razvojni miselnosti in interaktivna delavnica za oblikovanje modela razvojne miselnosti),
 • en osrednji večji dogodek z naslovom “Promoting growth mindset in the educational triangle” oz. “Promocija razvojne miselnosti v izobraževalnem trikotniku” v Nemčiji,
 • pet dogodkov z naslovom “Best practices: growth mindset in digital education” oz. “Najboljše prakse: razvojna miselnost v digitalnem izobraževanju” v vsaki partnerski državi,
 • vseevropska konferenca o aktivnostih razvojne miselnosti v digitalnem poučevanju,
 • štiri projektna srečanja, od katerih je eden izveden virtualno.

Matic Gortnar

Spletna stran projekta: https://growmet.eu/

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...