Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za oktober 2007

 • 1. oktober 2007: nadaljevanje zbiranja humanitarne pomoči za poplavljene sošolce in sošolke Gimnazije Škofja Loka, do 5. oktobra; Dijaška skupnost;
 • 1. oktober 2007: najava programov za prostovoljce Gimnazije Škofja Loka (79 dijakov!); Darja Potočnik, šolska svetovalna služba;
 • 2. oktober 2007: začetek tečaja francoščine (začetni) za dijake  1. letnikov; Meri Bratuša Bogataj, prof., iz programa izbirnih vsebin;
 •  2. oktober 2007: sestanek koordinatorja v programu MEPI in mentorjev v programu MEPI za šolsko leto 2007/2008; ob 9.00 uri: koordinacija: Jože Bogataj, prof.
 • 2. oktober 2007: sestanek ožjega PT za 1. e (priprava 1. projektnega dne); ob 12.00 uri v zbornici; 
 • 2. oktober 2007: sestanek z dijaki v programu MEPI – srebrno priznanje, ob 13.30 v 341; mentorica: Nevenka Bertoncelj, prof.
 • 3. oktober 2007: sestanek z dijaki in upravnim odborom šolskega časopisa Pogledi; mentorica Marjeta Petek Ahačič, prof., ob 12.40 v 343;
 • 3. oktober 2007: iz programa izbirnih vsebin: začetek tečaja cestnoprometnih predpisov; zunanji izvajalec;    
 • 3. oktober 2007: delavnica Krepimo občutek lastne vrednosti, ob 13.30, vodja Polonca Maček; za dijake 1. letnika; vodja projekta: Darja Potočnik, šolska svetovalna služba;
 • 4. oktober 2007: začetek dela šolskega pevskega zbora; vodja: Ana Prevc Megušar, prof.  
 • 4. oktober 2007: projektni dan v evropskem oddelku (1. E) – branje skozi kurikulum: Branje v okviru medpredmetnega povezovanja: Lojze Zupanc – Kamniti most (aktiv učiteljev v EO); gl dokumentacijo v EO; koordinacija: Jože Bogataj, prof., Irena Florjančič, prof.  
 • 5. oktober 2007 : dan učiteljev
 • 5. oktober 2007: iz programa Preventiva 2007: za dijake 2. b: delavnica: Moj razred, izvajalec: Polonca Maček,  Li An Jesenko, LAS
 • 5. oktober 2007: začetek tečaje CPP za dijake 3. in 4. letnikov; tečaje izvajata dve šoli: B&B, Kranj ter Stop, Kranj; iz programov izbirnih vsebin za dijake Gimnazije.
 • 8. oktober 2007: sestanek s predstavniki dijakov 4. letnikov in plesno šolo Bolero , ki bo izvajala plesne vaje za maturante generacije 2008.; koordinacija Dijaška skupnost;
 • 9. oktober 2007: sestanek z dijaki v mednarodnem projektu Danska 2008; ob 9.00 uri; koordinacija: Jože Bogataj, prof.
 • 9. oktober 2007: iz programa obveznih vsebin, glasba: Glasbena mladina Slovenije  in Cankarjev dom Ljubljana: Klasična glasba v filmih, ob 11.00 uri v Gallusovi dvorani CD za dijake 1. letnika; redni pouk do 10.10.; po koncertu za dijake 1. a, 1. b in 1. c  (2 uri) še vodeni ogled stalne zbirke v Narodni galeriji v Ljubljani; (4 ure); organizacija: Ivan Golob, prof., Ana Prevc Megušar, prof.; 
 • 9. oktober 2007: sestanek mentorjev  v programu MEPI;: program za šolsko leto 2007/2008; ob 13.30; koordinacija: Jože Bogataj, prof.
 • 10. oktober 2007: državno tekmovanje iz logike; vodja programa: Klavdija Mlinšek, zunanja sodelavka;
 • 10. oktober: dan duševnega zdravja – namenjeno zmanjšanju strahu in stigme v ožjem in širšem okolju; org. Darja Potočnik, šolska svetovalna služba;
 • 10. oktober 2007: najava  iz izbirnega programa: Zimovanje na Golteh, org. prof. športne vzgoje;
 • 10. oktober 2007: začetek priprav za državno tekmovanje iz logike; za aktiv prof. matematike: Marko Špolad, prof.
 • 11. oktober 2007: sestanka Sveta šole, ob 18.00 uri; predsednik SŠ Marko Špolad, prof.
 • 12. oktober 2007: sestanek z dijaki v programu MEPI – zlato priznanje; ob 13.30 v 350; mentorica: Mateja Prevodnik Mayland, prof.
 • 12. oktober 2007: sestanek z dijaki v programu MEPI – bronasto priznanje; ob 13.30 v 349; mentorica: Nevenka Bertoncelj, prof.
 • 13. oktober 2007: 1. športni dan: jesenski pohod v Škofjeloško hribovje: (iz programa obveznih vsebin) za dijake 1., 2. in 3. letnikov (za dijake 1. letnikov: pohod na Ožbolt, za 2. letnik: pohod na Lubnik, za 3. letnik: pohod na Osolnik, izredna ponudba: kolesarjenje po Loški poti (30 km v Škofji Loki in okolici), za 1. evropski oddelek: pohod na Lubnik in ogled lubniške jame Kevderc; za 2. e: projektni dan v okviru Branja skozi kurikulum; org. aktiv prof. ŠV; 4. letnik ima redni pouk po prilagojenem urniku;
 • 15. oktober 2007: sestanek s starši, dijaki in organizatorjem strokovne ekskurzije na Dunaj  od 19. do 20. oktobra 2007; mentor: Marko Ahčin, prof.
 • 15. oktober 2007: iz programa Preventiva 2007: za dijake 3. a delavnica: Trening socialnih veščin, izvajalec: Polonca Maček,  Li An Jesenko, LAS;
 • 16. oktober 2007: sestanek z dijaki v programu MEPI – srebrno priznanje; ob 13.30 v 341; mentorica: Nevenka Bertoncelj, prof.
 • 17. oktober 2007: iz programa Preventiva 2007: za dijake 3. č: delavnica: Formula ljubezni, izvajalec: Marija Teran, zunanja sodelavka;
 • 17. – 20. oktober 2007: delegacija dijakov 4. letnikov (Ksenija Mravlja, Luka Murn, Aleksandra Draksler, Matjaž Gaber in Ema Alič, na obisku pri evropski poslanki Ljudmili Novak v Evropskem parlamentu v Bruslju; spremstvo: Andreja R. Megušar, org. Občina Škofja Loka; iz programa mednarodnega sodelovanja; 
 • 18. oktober 2007: Poklicna orientacija za dijake 4. letnikov: delavnica (4 šolske ure), in sicer v 352 in 350; org. Darja Potočnik, šolska svetovalna služba;
 • 18. oktober 2007: sestanek s prostovoljci  za prireditev Misijonska vas; org. Darja Potočnik, šolska svetovalna služba;
 • 18. – 19. oktober 2007: iz programa mednarodnih izmenjav: dijaki gimnazije  BORG  iz Špittala v Avstriji na obisku na gimnaziji Škofja Loka; mentorici: Lili Mravlja, prof. Ivica Krek, prof., koordinacija: Jože Bogataj, prof. 
 • 19. oktober 2007: nacionalni projekt Jezik – kultura in tradicija: Evropsko leto medkulturnega dialoga: sedmi tradicionalni tujejzični recital za UNESCO-vo mrežo ASPnet srednjih šol; otvoritev: ob 12.00 uri v predavalnici šolskega centra in srečanje 2. gorenjskih ASP Unescovih osnovnih in srednjih šol; sodeluje tudi BORG, gimnazija iz Špitala v Avstriji; šole središča; za dijake 2. b in 2. d je ogled recitala obvezen; gost: predstavnik Občine Škofja Loka g. Jurij Svoljšak, (zaradi zaprtja Kristalne dvorane odpovedan popoldanski del recitala; koordinator ASPnet Jože Bogataj, prof., vodja nacionalnega projekta Nika Marenk, prof.;
 • 19. oktober 2007: šolsko tekmovanje iz poznavanje sladkorne bolezni; ob 13.00 uri v 081; mentorica: Marija Gogala, prof.
 • 19. oktober 2007: začetek maturantskih plesnih vaj za dijake 4. letnikov; plesna šola Bolero Ljubljana; ob 14.00 uri;:
 • 19. oktober 2007: obisk Misijonske vasi (prostovoljci Gimnazije Škofja Loka); org. Darja Potočnik, šolska svetovalna služba;
 • 19. – 20. oktober 2007: strokovna ekskurzija dijakov 2. č in še nekateri drugih dijakov 2. letnika na Dunaj; org. Gimnazija Škofja Loka in TA Appia iz Ljubljane; spremstvo: Marko Ahčin, prof., Mirjana Pintar, prof., Ana Prevc Megušar, prof. (iz izbirnega  programa OIV za šolsko leto 2007/2008);
 • 20. oktober 2007: iz programa športna vzgoja za dijake 4. letnika: enodnevni pohod na Blegoš (z avtobusom do Leskovice – Blegoš – Žetina; spremstvo: prof. športne vzgoje;
 • 20. oktober 2007: 1. likovni sejem mladih v Škofji Loki, org. Javni sklad za kulturne dejavnosti  in Občina Škofja Loka; poleg OŠ in ateljejev sodeluje tudi Gimnazija Škofja Loka: dijaki in Matej Plestenjak, akademski kipar; (Mala Groharjeva kolonija na razstavi);
 • 20. – 21. oktober  2007: uvodno usposabljanje za prostovoljce (6 dijakinj 1. letnika), Slovenska filantropija; Ljubljana; org. Darja Potočnik, šolska svetovalna služba;
 • 22. oktober 2007: sestanek skupine za ekologijo, ob 13.30 v zbornici; sklicateljica: Ivica Krek, predsednica;
 • 22. oktober 2007: obeležitev mednarodnega dneva šolskih knjižnic (IASL): priložnostna razstava literature, ki se nanaša na delo šolske knjižnice; avtorica: Maja Avguštiner, prof., šolska knjižničarka;
 • 22. sestanek PT za 2. e: organizacija 1. projektnega dne; ob 9.00 uri;
 • 23. oktober 2007: začetek tečaja risanja kot priprave na sprejemne izpite na Fakulteti za arhitekturo; iz izbirnega programa OIV za dijake 3. in 4. letnikov; zunanji sodelavec: Luka Zajc;
 • 23. oktober 2007: sestanek z dijaki v mednarodnem projektu Danska 2008; mentorici: Sonja Gartner, prof., Tanja Gartner, prof.
 • 23. oktober 2007: delavnica z dijaki 1. letnikov: Kako krepimo občutek lastne vrednosti, ob 13.30 v 350; izvajalec: LAS, Polona in Li-an.; org. Darja Potočnik, šolska svetovalna služba; 
 • 23. oktober 2007: iz programa obveznih vsebin za dijake 2. letnikov: Ibsen: Strahovi, gledališka predstava v SNG DRAMA, Ljubljana; ob 18.00 uri; dijake na predstavo spremljajo razredniki;
 • 23. oktober 2007: Gimnazije Škofja Loka objavi razpis na natečaj računalniške povezave Cisco Akademija (Cisco Networking Academy Program); za dijake iz programa obveznih vsebin; 
 • 24. oktober 2007: 1. projektni dan za dijake 2. e  oddelka: nadgrajeni projektni dna Branje skozi kurikulum: interdisciplinarni pouk in delavnice iz GEO, BIO, SLO, FRJ, ANJ; RUJ in ZGO; mentorji posameznih področjih celotnega projektnega tima; koordinacija: Jože Bogataj, prof.
 • 24. oktober 2007: dijaška skupnost Gimnazije Škofja Loka objavi koliko dijakom so pomagali  s prostovoljnimi prispevki; predsednik DŠS: Aljaž Gaber, 4. č
 • 26. oktober 2007: uvodni sestanek za dijake, ki bodo sodelovali v gledališki skupini Nepredvideni v šolskem letu 2007/2008; ob 9.00 uri; Agata Pavlovec, zunanja sodelavka;
 • 29. - 30. oktober 2007  – jesenske počitnice, pouka prosto;
 • 31. oktober 2007: Dan reformacije – državni praznik;

Opomba: poročila in kroniko o dejavnostih s področja športa na Gimnaziji Škofja Loka za posamezni mesec vodi aktiv športne vzgoje na Gimnaziji Škofja Loka.

opomba: rezultati regijskih in državnih tekmovanj v znanju pri različnih tekmovanjih so objavljeni na spletnih straneh Gimnazije Škofja Loka.

za šolsko kroniko:
Jože Bogataj, prof.
pomočnik ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...