Pojdi na glavno vsebino

Šolska kronika za november 2006

 • 1. november 2006: državni praznik – dan spomina na mrtve
 • 2. - 3. november 2006: jesenske počitnice
 • 6. september 2006:: kolegij
 • 6. november 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 3. letnikov: tečaj prve pomoči (teoretični del), za dijake 3. a (Rdeči Križ Škofja Loka)
 • 7. november 2006: sestanek za prostovoljce, ob 13.30 v učilnici 351; mentorica: Darja Potočnik, ŠSS
 • 7. november 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 3. letnikov: tečaj prve pomoči (teoretični del), za dijake 3. c (Rdeči Križ Škofja Loka)
 • 7. november 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 3. letnikov: tečaj prve pomoči (praktični del del), za dijake 3. a (Rdeči Križ Škofja Loka)
 • 8. november 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 3. letnikov: tečaj prve pomoči (teoretični del), za dijake 3. b; (Rdeči Križ Škofja Loka)
 • 8. november 2006: predstavitev kandidatov za predsednika DŠS Gimnazije Škofja Loka, 5. in 6. šolsko uro za dijake 1. in 2. letnika; upravni odbor DŠS;
 • 8. november 2006: uvodni sestanek za program izbirnih vsebin: šolska plesna skupina; ob 13.30 v športni dvorani; mentorica: Klavdija Tuta, zunanja sodelavka;
 • 8. november 2006: začetek programa aerobika za profesorje Gimnazije Škofja Loka; mentorica: Nevenka Bertoncelj, prof.
 • 8. november 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 3. letnikov: tečaj prve pomoči (praktični del), za dijake 3. c (Rdeči Križ Škofja Loka)
 • 9. november 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 3. letnikov: tečaj prve pomoči (praktični del), za dijake 3. c (Rdeči Križ Škofja Loka)
 • 9. november 2006: sestanek celotnega projektnega tima evropskega oddelka za pripravo in pregled dela za obdobje oktober – december 2006; koordinator: Jože Bogataj, prof.
 • 9. november 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 3. letnikov: tečaj prve pomoči (teoretični del), za dijake 3. d (Rdeči Križ Škofja Loka)
 • 9. november 2006: uvodni sestanek za program izbirnih vsebin: badminton; ob 13.30 v športni dvorani; prof. ŠV;
 • 9. november 2006: pedagoška konferenca, ob 15.00 uri, ob 17.00 uri redne govorilne ure za starše dijakov Gimnazije Škofja Loka; glej razpored;
 • 9. november 2006: zaključni evalvacijski sestanek za starše in dijake, ki so se udeležili mednarodne izmenjave z I. E: S: Antonio Machado iz mesta Alcala de Henares, Španija; koordinacija: Alenka Kolenc Krajnik, prof., Jože Bogataj, prof.;
 • 9. november 2006: predstavitev kandidatov za predsednika DŠS Gimnazije Škofja Loka, 5. in 6. šolsko uro za dijake 3. in 4. letnika; upravni odbor DŠS;
 • 10. november 2006: sestanek z dijaki v upravnem odboru za pripravo šolskega časopisa Pogledi; ob 10.05 v knjižnici; mentor: Kozma Ahačič, prof.
 • 10. – 11. november 2006: iz programa dela 1. evropskega oddelka na Gimnaziji Škofja Loka: nacionalna izmenjava dijakov 1. e z dijaki II. Gimnazije Maribor; spremstvo: Nada Beguš, prof., Ana Prevc Megušar, prof.;
 • 10. november 2006: dijaki 1. e nimajo rednega pouka; (nacionalna izmenjava)
 • 10. november 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 3. letnikov: tečaj prve pomoči (teoretični del), za dijake 3. č (Rdeči Križ Škofja Loka)
 • 10. november 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 3. letnikov: tečaj prve pomoči (praktični del), za dijake 3. a (Rdeči Križ Škofja Loka)
 • 10. oktober 2006: nacionalni projekt Jezik – kultura in tradicija: Voda – vir življenja, naša naravna dediščina; tujejzični recital za UNESCO-vo mrežo ASPnet srednjih šol; otvoritev: ob 10.00 uri v predavalnici šolskega centra. Obenem tudi 2. srečanje gorejnskih ASP Unescovih osnovnih in srednjih šol; - šole središča; gostje: predstavnik Triglavskega narodnega parka g. Jože Mihelič in župan Občine Škojfa Loka g. Igor Draksler; 17.00 uri recital v Kristalni dvorani v Škofji Loki; koordinator ASPnet Jože Bogataj, prof., vodja nacionalnega projekta Nataša Veber, prof., tehnični vodja Alenka Kolenc-Krajnik, prof; mentorji strokovni aktivov tujih jezikov: Barbara Osolnik Rajšek, prof.,(franc), Maja Gril, prof., (lat.), Pavle Dolenc, prof; povabljenih ASP šol iz celotne Slovenije; iz obveznega programa OIV za dijake 1.b, 1. d, 2. b, 2. d ter 3. b in 3. d; pokrovitelja: Gimnazija Škofja Loka in Občina Škofja Loka;
 • 10. november 2006: volitve dijakov za predsednika DŠS Gimnazije Škofja Loka; upravni odbor DŠS;
 • 11. november 2006: občni zbor DMFA v Gozdu Martuljku; udeleženca Gimnazije Škojfa Loka: Marko Špolad, prof., Jože Polajnar, prof. ob 11.00 uri;
 • 11. november 2006: državno tekmovanje iz logike na Fakulteti za računalništvo v Ljubljani ob 10.00; 16 dijakov Gimnazije Škofja Loka, spremljevalca: Marko Špolad,, prof., Andreja Dobrovoljc; prof.
 • 11. november 2006: iz programa ŠV za dijake 4. letnika: pohod Križna gora – Lavtarski vrh - Planica – Čepulje – Jošt – Stražišče; 23 dijakov 4. letnika (3. – zadnji pohod); Milena Kordež, prof., Domen Kosmač, prof.
 • 13. november 2006: kolegij;
 • 13. november 2006: Preventiva 2006/2007: Dijakova samopodoba, za dijake 1. b, ob 13.30, LAS Polona Maček, zunanja sodelavka;
 • 13. november 2006: sestanek delovne skupine za izbor maturantske ekskurzije v šolskem letu 2006/2007; ob 13.30; koordinacija: Marko Špolad, prof.
 • 13. november 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 4. letnikov: ogled gledališke predstave Aleksander Dumas – Srečko Fišer: Kraljica Margot v režiji Roberto Diege; Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana, ob 19. uri za dijake 4. a, in 4. d; spremljajo razredniki;
 • 14. november 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 4. letnikov: ogled gledališke predstave Aleksander Dumas – Srečko Fišer: Kraljica Margot v režiji Roberto Diege; Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana, ob 16.30 za dijake 4. b, 4. c, 4. č in 4. š ; spremljajo profesorji;
 • 14. november 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 3. letnikov: tečaj prve pomoči (praktični del), za dijake 3. d (Rdeči Križ Škofja Loka)
 • 14. november 2006: informativni sestanek z dijaki za ustanovitev gimnazijske gledališke skupine; ob 8. uri; sklicatelj: Bernarda Pavlovec Žumer, prof. in Sara Bukovec za DŠS;
 • 15. november 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 3. letnikov: tečaj prve pomoči (praktični del), za dijake 3. b (Rdeči Križ Škofja Loka)
 • 15. november 2006: najava likovne delavnice za dijake (Mateja Plestenjak, akad.kipar)
 • 16. november 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 3. letnikov: tečaj prve pomoči (praktični del), za dijake 3. d (Rdeči Križ Škofja Loka)
 • 16. – 17. november 2006: Kam po maturi?, delavnici za dijake 4. letnikov; ob 13.30 v 351; mentorica: Darja Potočnik, šolska svetovalna delavka
 • 17. november 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 3. letnikov: tečaj prve pomoči (praktični del), za dijake 3. b (Rdeči Križ Škofja Loka)
 • 17. november 2006: sestanek DŠP (dijaška šolska skupnost); ob 12. uri, sklicatelj: novi predsednik DŠS Aljaž Gaber, 3. č
 • 17. november 2006: sestanek z dijaki 1. letnikov za program Preventiva 2006/2007: Aktivno državljanstvo – človekove pravice; ob 9. uri; mentorica: Darja Potočnik, ŠSS;
 • 17. – 20. november 2006: iz izbirnega programa OIV: strokovna ekskurzija v Rim in Pompeje, za dijake 2. b; prevoznik Pečelin, d. o. o., vodji ekskurzije: Kozma Ahačič, prof., Nika Marenk, prof.; spremstvo: Jože Bogataj, prof., Milena Dolenec, prof., Marko Špolad, prof. dijaki 2. b v petek, 17. novembra 2006 in v ponedeljek, 21. novembra 2006 nima rednega pouka;
 • 20. november 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 3. letnikov: tečaj prve pomoči (praktični del), za dijake 3. č (Rdeči Križ Škofja Loka)
 • 20. november 2006: iz obveznega programa OIV ter priprave na splošno maturo 2007 iz angleščine: za dijake 4. letnikov: ogled gledališke predstave Ozri se v gnevu v izvedbi Mestnega gledališča ljubljanskega, ob 17.00 uri; spremstvo dijakov; prof. angleščine; (Veber, Prevodnik Mayland, Bogataj, Osolnik Rajšek)
 • 21. november 2006: iz programa obveznih vsebin za dijake 3. letnikov: tečaj prve pomoči (praktični del), za dijake 3. č (Rdeči Križ Škofja Loka)
 • 21. november 2006: dijaki 2. b nimajo rednega pouka; (ekskurzija v Rim)
 • 22. november 2006:
 • 22. november 2006: izpit iz prve pomoči za dijake 3. letnikov (3. a, 3. b in 3. c) (RK Škofja Loka); ob 14.00 uri; koordinacija;: Jože Bogataj, prof.
 • 22. november 2006: za vse člane kolektiva: Izobraževanje za varstvo pred požarom; Borštnar & Co; predavatelj: Goran Vukosavljevič; 0b 13.30 v učilnici 341;
 • 22. oktober 2006: sestanek z dijaki 2. letnikov za organizacijo strokovne ekskurzije v London aprila 2007; koordinacija: Nataša Veber, prof.
 • 22. november 2006: sestanek upravnega odbora DŠS Gimnazije Škofja Loka; predsednik: Aljaž Gaber, 3. č; ob 10.00 uri;
 • 22. november 2006: sestanek dijakov v gledališki skupni; ob 13.30; Sara Bukovec, koordinatorica;
 • 22. november 2006: sestanek članov sindikata delavcev Gimnazije Škofja Loka; ob 15.00 uri v 341; sindikalni poverjenik: Janez Galzinja; prof.
 • 23. november 2006: izpit iz prve pomoči za dijake 3. letnikov (3. č, 3. d in 3. š) (RK Škofja Loka); koordinacija;: Jože Bogataj, prof.
 • 24. november 2006: Preventiva 2006/2007: Asertivnost (pozitivna agresivnost), za dijake 2. c, ob 13.30, LAS Polona Maček, zunanja sodelavka;
 • 27. november 2006: sestanek ožjega projektnega time EO za pripravljalni obisk v Ulmu v Nemčiji; ob 8.00 uri v knjižni (Jože Bogataj, prof., Barbara Osolnik Rajšek, prof., Elsa Louis, Aleksandra)
 • 27. november 2007: sestanek predsednika UO DŠS Aljaža Gabra z dijaki za projekt »Skupinsko učenje«; ob 10.00 uri v knjižnici;
 • 27. november 2006: sestanek upravnega odbora 3. letnikov (razrednik ter koordiantor OIV) za organizacijo maturantske ekskurzije 2007; ob 13.30 v 347; predsednik UO: Marko Špolad, prof.
 • 28. november 2006: sestanek s prostovoljci Gimnazije Škofja Loka (priprava na projekt 1. december – mednarodni dan boja proti AIDSu); ob 9.00 v 335; Darja Potočnik, prof.
 • 29. november 2006: sestanek DS za izbor maturantske ekskurzije 2007; ob 13.30 v 349, skupaj z organizatorjem TA Palma Celje; sklicatelj: predsednik UO Marko Špolad, prof.
 • 29. november 2006: Kam po maturi?, delavnici za dijake 3. letnikov; ob 13.30 v 351; mentorica: Darja Potočnik, šolska svetovalna delavka
 • 29. november 2006: iz programa izbirnih vsebin: začetek tečaja športnega plezanja; ob 13.30 v športni dvorani Poden; mentor: Matjaž Pintar, tekmovalec v športnem plezanju; org. prof. ŠV, Gimnazija Škofja Loka;
 • 30. november 2006: informativni sestanek za začetek astronomsko-fizikalnega krožka, ob 9. uri v učilnici 151; mentor: Matija Perne, zunanji sodelavec, dobitnik zlate medalje na fizikalni olimpijadi in absolvent; org. Jože Polajnar, prof.
 • 30. november - 2. december 2006: obisk delegacije Gimnazije Škofja Loka na gimnaziji v Blaubeurnu pri Ulmu v Nemčiji; priprava mednarodne izmenjave za dijake 1. evropskega oddelka; (Elsa Louis, Barbara Osolnik Rajšek, prof., Jože Bogataj, prof.)

Opomba: poročila in kroniko o dejavnostih s področja športa na Gimnaziji Škofja Loka za posamezni mesec vodi aktiv športne vzgoje na Gimnaziji Škofja Loka.

opomba: rezultati regijskih in državnih tekmovanj v znanju pri različnih tekmovanjih so objavljeni na spletnih straneh Gimnazije Škofja Loka.

za šolsko kroniko:
Jože Bogataj, prof.
pomočnik ravnatelja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...